Jak rozliczyć bitcoin?

Posted by on 3 lutego 2017

Podobnie jak w przypadku RevShare, również przychody osiągnięte na sprzedaży elektronicznej waluty BitCoin podlegają opodatkowaniu. Najczęściej pojawiające się pytania to:

jak rozliczyć przychody z bitcoin?

jak przeliczać waluty w bitcoin?

na jakim pit rozliczyć bitcoin?

co jest kosztem uzyskania przychodu w przypadku bitcoin?

Na te i inne pytania, chciałabym w tym wpisie odpowiedzieć.

Poszukując informacji na ten temat, natknęłam się na kilka interpretacji. Poniżej ich lista:

 1. Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21.12.2015 r. (IPTPB1/4511-583/15-4/MD)
 2. Interpretacja Indywidualna Izba Skarbowa w Poznaniu z dnia 02.10.2014 r. (ILPB2/415-741/14-2/TR)
 3. Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26.06.2014 r. (IPPB1/415-276/14-4/EC)
 4. Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25.02.2014 r. (IPPB2/415-842/13-2/MV)

Z powyższych interpretacji i informacji zebranych między innymi w Krajowej Izbie Podatkowej, wybrałam samą esencję, którą przedstawię Ci poniżej.

BitCoin to internetowa kryptowaluta, system wirtualnych pieniędzy, która jest coraz częściej akceptowana jako środek płatniczy w transakcjach online. Jednak w polskich przepisach prawa, bitcoin nie jest walutą uznawaną jako prawny środek płatniczy. Dlaczego? Ponieważ nie posiada uregulowań w przepisach prawa, nie funkcjonuje więc jako instrument rynku pieniężnego w rozumieniu przepisów (wg polskiego prawa znakami pieniężnymi RP są banknoty i monety opiewające na złote i grosze – Ustawa o Narodowym Banku Polskim, art. 31).

Z informacji przeze mnie uzyskanych wynika, że sprzedaż bitcoinów stanowi przychód z tytułu praw majątkowych (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 18). Oznacza to, że przychód taki jest opodatkowany na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. A co za tym idzie, bitcoin należy rozliczyć na PIT-36 do 30 kwietnia następnego roku i również w tym terminie wpłacić należny podatek. O tym jaka jest różnica między PIT-36, a PIT-37 pisałam tutaj „Różnica między PIT-36, a PIT-37”.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pojawia się definicja praw majątkowych. W związku z tym, uznaje się, że prawa majątkowe to prawo podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, które jest związane z jego majątkiem. A więc katalog praw majątkowych ma charakter otwarty, czyli można zaliczyć do niego inne prawa majątkowe nie wymienione bezpośrednio w tym przepisie.

Pojawia się również problem, czy osiągając przychody w BitCoin należy zakładać działalność gospodarczą? O tym, jakie są przesłanki do zakładania działalności gospodarczej pisałam tu „Czy muszę zakładać działalność?”. Odnosząc się do tego wpisu, można powiedzieć że:

 • jeśli wydobywanie bitcoin jest prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły, z zamiarem powtarzania tych czynności, to jest to przesłanka do założenia działalności gospodarczej,
 • jeżeli wydobywamy bitcoin jednorazowo, w sposób niezorganizowany i nieciągły, to nie stanowi to przesłanki do założenia działalności gospodarczej.

Do Ciebie należy zastanowienie się, czy spełniasz przesłanki do rozpoczęcia działalności gospodarczej czy nie.

Przypominam również, że niezależnie od tego czy osiągnąłeś przychód czy nie, należy się rozliczyć z fiskusem. Ponieważ formularz PIT-36 służy do wykazania osiągniętego przychodu, lub poniesionej straty. Należy też pamiętać o tym, aby koszty rozliczać w zeznaniu rocznym, niezależnie od tego, czy w danym roku wystąpił przychód czy nie. Oznacza to, że podatnik (czyli Ty), może pomniejszyć przychody osiągnięte w kolejnych latach o stratę podatkową z lat ubiegłych (max. 50%), przed upływem 5-letniego okresu na wykorzystanie straty z danego roku. Trzeba tutaj uważać, gdy przetrzymujemy kryptowalutę zbyt długo (powyżej 5 lat), ponieważ wtedy opodatkowaniu będzie podlegał przychód bez pomniejszania o stratę z lat ubiegłych.

Jakie mogą być koszty uzyskania przychodów w przypadku bitcoin?

Kosztem są udokumentowane koszty nabycia lub koszty wytworzenia, poczynione w czasie ich posiadania. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, możesz rozliczyć koszty prądu, ale nie możesz rozliczyć kosztów zakupu sprzętu. To może zrobić tylko osoba prowadząca działalność gospodarczą. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera szczególnych uwarunkowań dotyczących sposobu dokumentowania kosztów uzyskania przychodów z praw majątkowych. A więc powinieneś prowadzić dokumentację zakupu i sprzedaży bitcoinów, pozwalających na ich identyfikację.

Do dokumentów, które mogą stanowić potwierdzenie wydatku, można zaliczyć wydruk potwierdzenia przelewu na konto giełdy.

Jak rozliczyć bitcoin?

Jako że transakcje dokonywane kryptowalutą bitcoin należą do transakcji anonimowych, powstaje problem przy określeniu, które bitcoiny zostały sprzedane jako pierwsze, a które jako ostatnie od daty zakupu. Interpretacja mówi, że uznaje się, że pierwsze zakupione bitcoiny uznaje się za sprzedane jako pierwsze. Np. kupiłeś 3 bitcoiny (najpierw A, potem B, potem C) w trzech różnych datach, a następnie sprzedałeś je pojedynczo również w trzech różnych datach. Należy więc przyjąć, że najwcześniej sprzedano bitcoin A, potem B, a potem C. Jeśli nie da się tego ustalić w żaden sposób, należy zastosować zasadę „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.

Jak przeliczać kurs bitcoin?

Dla własnych potrzeb możesz skorzystać z darmowych kalkulatorów dostępnych w internecie. Poniżej podaję jeden z nich:

Wystarczy wybrać na jaką walutę chcesz przeliczyć, a kalkulator zrobi to za Ciebie.

Jednak w przypadku przeliczenia kursu bitcoin na potrzeby wypełnienia formularza PIT, sprawa staje się bardziej skomplikowana.

W przypadku przeliczania innych przychodów w obcych walutach, sprawa jest  prosta. W interpretacji podano, w jaki sposób należy przeliczać waluty. Więcej o tym pisałam tutaj Jak rozliczyć dochody z internetu – dochody z AdSense. Zapoznaj się z tym wpisem i zobacz jak przeliczać waluty. Stosując się do tych wytycznych, należałoby przyjąć przeliczenie bitcoina wg odpowiedniego kursu. Ok, ale skąd wziąć kurs do przeliczenia bitcoinów? Kursy do tej kryptowaluty znajdziesz pod tymi linkami:

To tylko kilka przykładów. Być może znajdziesz inne miejsca, gdzie podawany jest kurs bitcoin.

Jeszcze raz chcę podkreślić, że ostateczna interpretacja będzie należała do Urzędu Skarbowego, w którym będziesz składał zeznanie. Nie biorę odpowiedzialności, za źle wypełnione formularze PIT. Wpis ten ma charakter wyłącznie informacyjny, oparty na dostępnych Interpretacjach. Przed złożeniem zeznania, najlepiej upewnij się w swoim Urzędzie, czy Twój PIT został wypełniony poprawnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej i obejrzeć wideo, na którym pokazuję jak rozliczyć bitcoin, polecam Ci mój poradnik „Jak rozliczać dochody z internetu. Napisałam w nim nie tylko o bitcoinach, ale również o revshare’ach, programach partnerskich i AdSense. Mój poradnik znajdziesz po kliknięciu w link Jak rozliczać przychody z internetu?

 • Iwona Kamińska

  Jeśli prowadzę działalność gospodarczą podatek 19 % , to mogę rozliczyć bitcoina
  pitem 36L czy koniecznie pit 36 ?

  • wydaje się to rozsądne. Ale lepiej dopytać na infolinii KIP.

 • Marcin Drabinka

  Pierwsze przyszło, pierwsze wyszło jest niepraktyczne. Co jeśli kupiłem 1,33531 BTC, potem 1,11243 BTC. Teraz sprzedaję 0,09831 BTC. Zakładam, że to z tego pierwszego, ale teraz muszę obliczyć, ale to 0,09831 było warte w pierwszym i pamiętać, jaka część pierwszego mi została. To się może zrobić bardzo skomplikowane.

Zgłoś wycenę swojej nieruchomości!

Zgłoś wycenę swojej nieruchomości!

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress