Cennik

Określenie jednolitego cennika dla wyceny nieruchomości jest trudne, a często w praktyce wręcz niemożliwe, ze względu na unikalny i złożony charakter każdej nieruchomości. W rzeczywistości w trakcie wyceny, po przeanalizowaniu dokumentów okazuje się, że wycenie muszą podlegać dodatkowe elementy, które podnoszą cenę usługi. Nierzadko jednak negocjujemy ceny z klientami.

Aby uniknąć nieporozumień i niezadowolenia klientów, zapraszam do skorzystania z zakładki Zgłoś wycenę. Po wprowadzeniu danych skontaktuję się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem zlecenia.

Zgłoś wycenę swojej nieruchomości!

Zgłoś wycenę swojej nieruchomości!

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress